فایل راهنمای نگارش مقاله بر اساس سبک ونکوور

فایل راهنمای نگارش مقاله بر اساس سبک ونکوور
نوع فایل
pdf
حجم فایل
883KB
نویسنده
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
41 بازدید
7,000 تومان 5,800 تومان٪17 تخفیف
افزودن به سبد خرید

فایل راهنمای نگارش مقاله بر اساس سبک ونکوور

دانشجویان و کاربران گرامی در این بخش گروه علمی گوگل فایل فایل pdf جزوه راهنمای نگارش مقاله بر اساس سبک ونکوور را آماده دانلود و استفاده شما عزیزان قرار داده است .این فایل شامل ۱۰ صفحه مطالب آموزنده و سودمند می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت گوگل فایل خریداری و دانلود نمایید. امید است سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. پس از ا تمام فرآیند خرید لینک فایل قابل مشاهده و دانلود می باشد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فایل راهنمای نگارش مقاله بر اساس سبک ونکوور

ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻮﻥ، ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺗﻼﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ (همچون APA, MLA, Chicago ,IEEE ,vancover و …) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻭﻧﻜﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

در این جزوه به معرفی نحوه رفرنس دهی به روش ونکوور می پردازیم.

۱. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ، ﺷﻤﺎﺭ (ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ)

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ed ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻧﺎﺷﺮ ﺁﻥ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

(ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺩﺭ ﻣﺠﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ).

۲. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ (editor) ﻳﺎ ﻣﺆﻟﻒ (complier) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

۳. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻤﻪ :in ﻭ ﻧﺎﻡ ﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ،

ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺮ، ﻧﺎﺷﺮ، ﺳﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.